Verpleging is bij ons gericht op het herstellen of voorkomen van een aandoening of handicap.

Bij verpleging kunt u denken aan:

– Wondzorg
– Stomazorg
– Katheterzorg
– Sonde
– Bloedsuikers meten
– Uitreiken van medicatie
– Toedienen van medicatie, bv. Injecties

Naast verpleegtechnische handelingen geven wij ook advies over hoe u het beste om kunt gaan met uw ziekte en/of handicap. Het leven met een aandoening of handicap kan veel emoties

teweegbrengen, dat begrijpen wij. Onze verpleegkundigen kunnen u hierin begeleiden en coachen. Wij kijken niet alleen naar de lichamelijke aspecten, maar ook naar de mentale aspecten van u als cliënt. Advies, instructie en voorlichting is een belangrijk onderdeel van onze zorg. Samen met u bespreken wij uw wensen over de zorg en bekijken we wat wij voor u kunnen betekenen. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een persoonlijk gesprek en om te inventariseren welke zorg u nodig heeft. Daarbij kan het gaan om persoonlijke verzorging en/of verpleging. Naar aanleiding van het gesprek stelt de wijkverpleegkundige samen met u een plan oftewel een indicatie op. Op basis van het plan wordt de zorg voor u georganiseerd.