Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.

Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Volgens onderzoek Informele hulp: wie doet er wat? (2015) van het SCP voert ongeveer een derde van de Nederlanders ‘enige vorm van mantelzorg’ uit. Ongeveer een op de zes mantelzorgers helpt meer dan acht uur per week. Ruim 600.000 mensen hielpen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. Mantelzorg is dus een belangrijke factor in het leven van heel veel mensen.

Onze visie op mantelzorg

Wij bieden als thuiszorgorganisatie optimale zorg aan de cliënt en doen dit met oprechte aandacht. Deze zorg kunnen wij echter niet alleen leveren. Hiervoor is de hulp van de mantelzorger(s) essentieel. Zij betekenen veel in het leven van de cliënt. Daardoor betrekken wij de mantelzorger ook actief in het zorgproces vanaf het intakegesprek.

Wij stemmen de zorg (regelmatig) af met de mantelzorger en betrekken deze bij beslissingen en zorgplanevaluaties. Tevens worden afspraken gemaakt over de taakverdeling cliënt-mantelzorger-zorgverlener.

Informatieve sites

Mantelzorgers krijgen steeds meer te maken met complexe zorgsituaties, omdat hun naasten langer thuis blijven wonen. Voor mantelzorgers is er veel nuttige informatie beschikbaar.

Praktische voorbeelden

Ben je op zoek naar praktische voorbeelden van hoe u als mantelzorger uw naaste kunt helpen met dagelijkse handelingen zoals wassen, het lopen met een rollator of helpen met douchen? De website  SamenBeterThuis.nl bevat veel handige instructievideo’s voor het verzorgen van een naaste.

Hulpmiddelen
  • Bekijk ook de instructievideo’s over het gebruik van hulpmiddelen op de website GoedGebruik.nl;
  • Mantelzorgers die op zoek zijn naar hulpmiddelen bij een ziekte of een beperking kunnen terecht bij de Hulpmiddelenwijzer .
Advies en ondersteuning
  • MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Op de website van MantelzorgNL vinden mantelzorgers informatie over geldzaken, wonen, werk, respijtzorg, steun en advies en bij welke organisatie voor mantelzorgondersteuning zij in hun eigen buurt terecht kunnen.
  • Mogelijkheden voor vervangende zorg (respijtzorg) op Mantelzorg.nl;
  • De regelhulp van de Rijksoverheid laat zien waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning in hun omgeving;
  • De website Mantelzorger ben je niet alleen is een digitaal contactpunt voor mantelzorgers met adviezen, herkenning, contact en handige links;
  • Ben je op zoek naar iemand die de regeltaken van de mantelzorger over kan nemen? Kijk op de website van de Mantelzorgmakelaar.
Vergoedingen

Een overzicht van zorgverzekeraars die vergoedingen bieden voor mantelzorgers vind je op Zorgwijzer.nl.

Online platform

Het online platform ‘We helpen’, waar je mensen vindt die hulp aanbieden en waar je zelf ook een hulpoproep kunt plaatsen.

Mantelzorgers in balans blijven

Mantelzorg is zorgen voor een ander, maar ook goed voor jezelf zorgen. Het Platform Mantelzorgpower ondersteunt werkende mantelzorgers met informatie en inspiratie, herkenning en erkenning, maar ook tips, tests en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.