Thuiszorg

Voor Persoonlijk Verzorging of Verpleging kunt u ook bij ons terecht. Wij stellen als doel dat u zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Dit uiteraard met behulp van een vast team aan professionele en ervaren zorgverleners.

Persoonlijke verzorging
Als u bepaalde zelfzorg niet meer uit kunt voeren, dan kunnen wij u hierbij helpen. Bij persoonlijke verzorging helpen wij u met de algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals:

 • In- en uit bed helpen
 • Wassen en douchen
 • Scheren en haren kammen
 • Steunkousen aan- en uittrekken
 • Uitdoen prothese of hoortoestel
 • Tandenpoetsen of gebit verzorgen
 • Huidverzorging
 • Toiletgang
 • Eten en drinken

Wij vinden het belangrijk dat u zo zelfredzaam mogelijk blijft. Om die reden geven wij, naast de persoonlijke verzorging en begeleiding, ook voorlichting en instructies over de verschillende handelingen. Op deze manier kunt u, als dit mogelijk is, bepaalde handelingen weer zelfstandig uitvoeren. Tevens krijgt u van onze medewerkers aanvullend advies over eventuele aanpassingen in uw huis en/of over de aanschaf van hulpmiddelen.

Verpleging
Verpleging is bij ons gericht op het herstellen of voorkomen van een aandoening of handicap. Bij verpleging kunt u denken aan:

 • Wondzorg
 • Stomazorg
 • Katheterzorg
 • Sonde
 • Injecteren zoals insuline prikken
 • Bloedsuikers meten
 • Uitreiken van medicatie
 • Toedienen van medicatie

Naast verpleegkundige handelingen geven wij ook advies over hoe u het beste om kunt gaan met uw ziekte en/of handicap. Het leven met een aandoening of handicap kan veel emoties teweegbrengen, dat begrijpen wij. Onze verpleegkundigen kunnen u hierin begeleiden en coachen. Wij kijken niet alleen naar de lichamelijke aspecten, maar ook naar de mentale aspecten van u als cliënt.

Uw zorgbehoefte
Advies, instructie en voorlichting is een belangrijk onderdeel van onze zorg. Samen met u bespreken wij uw wensen over de zorg en bekijken we wat wij voor u kunnen betekenen. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een persoonlijk gesprek en om te inventariseren welke zorg u nodig heeft. Daarbij kan het gaan om persoonlijke verzorging en/of verpleging. Naar aanleiding van het gesprek stelt de wijkverpleegkundige samen met u een plan oftewel een indicatie op. De zorg wordt op basis van dit plan voor u georganiseerd.

Financiering

Persoonlijke verzorging en verpleging vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. In opdracht van de zorgverzekeraar verzorgt onze wijkverpleegkundige de indicatie. Samen met de wijkverpleegkundige wordt geïnventariseerd of u voor vergoeding in aanmerking komt en welke zorg u nodig heeft. Tijdens de intake is er extra aandacht voor de wijze van financiering. Wij regelen de vergoeding over de geleverde zorg zoveel mogelijk met uw zorgverzekeraar. Zowel uw zorgverzekeraar als wij houden u op de hoogte van deze activiteiten.

Gecontracteerde zorg in 2023
AC Thuiszorg heeft in 2023 een contract met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, de Coöperatie VGZ (onder andere de merken VGZ, Univé en IZA), Menzis, Zorg en Zekerheid, DSW en bijbehorende labels. Als u bij deze zorgverzekeraars bent verzekerd dan handelen wij de facturatie direct af met uw zorgverzekeraar.

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar?
Wij werken met een SEPA-machtiging. Dit is een goedgekeurde machtiging die via uw bank verloopt en eenmalig ondertekend dient te worden door u of uw bewindvoerder. Tijdens het intakegesprek neemt onze Wijkverpleegkundige dit proces uitgebreid met u door.

Zorg voor iedereen
Deze veranderingen betekenen echter niets voor de zorg die wij door onze betrokken en vakkundige zorgverleners aan u leveren. Iedereen, ongeacht de zorgverzekeraar, kan bij ons de ‘veilige zorg’ met dat beetje meer ontvangen. Daar staan wij voor. Ook voor de vergoeding maakt het geen verschil. U hoeft ook in 2023 niets bij te betalen aan de zorg die wij aan u leveren!

Eigen bijdrage
Ook in 2023 hoeft u vaak geen (wettelijke) eigen bijdrage te betalen. Echter in sommige gevallen zijn wij helaas genoodzaakt om een (kleine) eigen bijdrage te vragen. AC ThuisZorg hanteert de tarieven die de zorgverzekeraars hebben opgesteld en brengen het mogelijke verschil tussen deze tarieven en de wettelijke tarieven in rekening aan klanten.

Contact
Neem gerust contact met ons op, zodat wij u verdere informatie of uitleg kunnen geven over de financiering.

Heeft u een zorgvraag?