Palliatieve en Terminale Zorg

Palliatieve en terminale zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven ingaan. De arts heeft geconstateerd dat verdere medische behandeling geen vruchten meer afwerpt. Om die reden is er besloten om te stoppen met de behandeling. Dit is een heftige gebeurtenis die veel emoties met zich meebrengt. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de naaste omgeving.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?
Terminale en palliatieve zorg worden vaak door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil?

Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is. Terminale zorg wordt immers verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. In het geval van palliatieve zorg, wordt hulp ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Het is niet vreemd dat er vaak misverstanden ontstaan rondom de twee termen. Er zijn zeker ook overeenkomsten. Tijdens beide fasen worden klachten verlicht en ongemakken voorkomen. Tevens wordt voor beide typen zorg een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd voor de ongeneeslijk zieke patiënt. Waar dit bij palliatieve zorg wordt gepoogd dit te realiseren voor een zo lang mogelijke periode, ligt de nadruk hierbij voor terminale zorg meer op de laatste levensfase.

Wat kan AC ThuisZorg voor u betekenen?
Wij bieden Zorg met oprechte aandacht bij u thuis aan. Dit betekent dat wij de zorg aanpassen aan uw wensen en behoeften. Wij werken in kleine samengestelde teams, zodat u snel vertrouwd raakt met de zorg die wij aan u verlenen. Op deze manier hebben ook uw naasten ook een vast aanspreekpunt.

Wij zijn er niet alleen voor de juiste zorg en begeleiding, maar ook voor steun en een luisterend oor voor u en uw naaste omgeving. Onze missie is het bieden van veilige zorg met net dat beetje meer. Dit is zeker in de palliatieve en terminale fase van cruciaal belang. Wij staan altijd voor u en uw naasten klaar en zijn sterk in het signaleren en observeren. Ons doel is om uw laatste fase zo vertrouwd en prettig mogelijk te laten verlopen.

Contact
Heeft u palliatieve of terminale zorg nodig of wilt u meer informatie. Neem dan contact met ons op of bel ons op 085-0580022Financiering

Palliatieve valt meestal onder het basispakket van uw zorgverzekering. Wij regelen de vergoeding met de zorgverzekeraar, zodat u daar geen zorgen over heeft. In opdracht van de zorgverzekeraar verzorgt onze wijkverpleegkundige de indicatie, zodat deze samenvalt met uw zorgbehoefte.

Mocht de levensverwachting op basis van wat uw huisarts of de behandelend specialist in het ziekenhuis aangeeft niet langer dan drie maanden zijn, dan kan de zorg als terminale zorg geleverd worden. Gedurende deze periode kunnen wij u desgewenst de hele dag op professionele wijze ondersteunen.

Eigen bijdrage
U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. AC ThuisZorg hanteert de tarieven die de zorgverzekeraars hebben opgesteld en brengen het mogelijke verschil tussen deze tarieven en de wettelijke tarieven niet in rekening aan klanten.

Eigen risico
U hoeft geen eigen risico te betalen.