In oktober dit jaar is er voor de tweede keer een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle cliënten. Om een eenduidig beeld te krijgen van de klanttevredenheid, hebben wij ervoor gekozen om de vragenlijst te hanteren die vanuit de zorgverzekeraars wordt geadviseerd en waarvan meerdere thuiszorgorganisaties landelijk gebruik maken, de PREM (Patient Reported Experience Measure).

Van het totaal aantal cliënten heeft 77% de vragenlijst ingevuld. Wij zijn heel tevreden met het resultaat. Het aanbevelingscijfer komt uit op een 9,0 waarbij 100% van onze cliënten ons aanbevelen. We hebben een NPS-score van +69 behaald. Dit betekent dat 69% van alle cliënten ons in de aanbeveling ons een 9 of een 10 heeft gegeven. Iets om heel trots op te zijn!

De vraag die het hoogst beoordeeld wordt is de vraag ‘Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners’ (9,1) met daar vlak achter ‘Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners’ (9,0). Cliënten ervaren de klantvriendelijkheid, betrokkenheid en aandacht als positieve punten. Als aanbevelingspunt komt de tijd naar voren. De komende periode gaan we ervaringen over dit punt inventariseren en verder oppakken.

Veilige zorg met nét dat beetje meer, blijft ook in 2020 ons motto met betrokken en klantvriendelijke medewerker met oprechte aandacht voor de cliënt!

Geef een reactie